Byggnader på Hembygdsgården


Hembygdsgård


Mangårdsbyggnaden är en äldre helkorsbyggnad, skänkt av Forss Aktiebolag. Kommer från f.d. Edblads hemman Näske 7:1, där den byggdes vid mitten av 1700-talet. Flyttades till hembygdsgårdens område 1940. Invigdes hösten 1941. Under huset har en källarvåning grävts ur. Taket är plåtlagt. Ny brädfodring, målning och ramp till entrén är också gjorda.


Under sommaren hålls gården öppen dagligen med sevärda föremål och utställningar.

Dubbelhäbre


Stod ursprungligen i Näske på samma gård som mangårdsbyggnaden. Skänkt av Forss Aktiebolag. Flyttades till hembygdsgården 1940-41.


Enligt sägen ska det finnas kulhål i väggen från rysshärjningen 1721. Skall enligt uppgift vara en av ytterst få byggnader som skonades i byn då. Påbyggd klockstapel med vällingklocka från 1758. Klockan har tidigare funnits vid Nätra gamla prästgård.

Rundloge


Från Folke Vestins hemman Bjällsta 4:1. Byggdes 1843 av bonden och handlanden Per Edin. Flyttades till området i början av 1940-talet. Restaurerad 1984-85. Används nu som sommarloppis- och utställningslokal

Friluftsscen med läktare


I juli 1945 uruppfördes bygdespelet "Kam i Nesom", skrivet av greve Lennart Bernadotte, på denna scen. Spelet som baseras på en gammal sägen i Nätra från medeltiden sätts upp med några års mellanrum. Här har föreningen även musikevenemang m.m under sommaren. Ett tillgängligt trädäck finns i anslutning till läktaren.

Kornbastu


Flyttades från Wedins hemman Sörgård 2:1 till hembygdsföreningens område under 1940-talet. Under taknocken finns en liten öppning, ett s.k. vitterkors som skulle skydda mot vittra och annat skrömt.

Smedja


Från Sundins hemman Västanå 1:1. Flyttades till hembygdsgården under 1940-talet.

Skvaltkvarn


Uppförd på 1790-talet i Nyland vid Skulesjön. Stod vid bäcken och användes av bönderna där, sista ägare Åsander. 1935 flyttades kvarnen till Hålviken av jordbruksförvaltaren Viktor Strömstedt, Bredånger. Ställdes vid bäcken i Hålviken intill hans sommarstuga. Restaurerades och skänktes till Nätra Hembygdsförening. År 2006 flyttades kvarnen till hembygdsgåren.

Brännvinsbod


Kommer från Näske hamn. Flyttades till Fornhemmet i Örnsköldsvik och stod där i många år fram tills den flyttades till hembygdsgården på 1980-talet.

Bagarstuga


Ny ändamålsenlig bagarstuga uppfördes år 2003 vid Hembygdsgården, för att bevara kunskaperna i tunnbrödsbakningens ädla konst.


För redan "etablerade" tunnbrödsbagare finns möjlighet att hyra bagarstugan.

Vagnslider


Nybyggt år 2011. Vagnar, risslor och slädar ställs ut här.

Servicebyggnad


Nybyggd år 2020. Inrymmer stort ändamålsenligt kök med serveringsöppning, altan med tillgängliga sittplatser samt wc och hcp-wc.