Västanå fäbodar


Historik

Från den s.k. västra allmänningen på Nätra fjällskog blev under 1700- och 1800-talen byarna genom avvittring och andra förrättningar tilldelade betesmarker och fyllnadsskog. Här har ett flertal byar i socknen haft sina fäbodar under flera hundra år, liksom på den östra allmänningen närmare havet.

Västanå fäbodar Nätra fjällskog


År 1968 erhöll hembygdsföreningen två bevarade fäbodstugor inklusive

5 hektar omgivande skogsmark av Västanå byamän. Fäbodarna är idag restaurerade och fungerar tillsammans med övriga fäbodvallar på fjällskogen som raststugor för det rörliga friluftslivet. Medlemmar i idrottsföreningen Nätra GIF i Överbygden har hållit vandringslederna, de gamla fäbodstigarna, öppna. Västanå fäbodar är idag med nyttjanderätt upplåtna till Örnsköldsviks kommun och vintertid är Nätra fjällskog ett välkänt område för skidåkning med preparerade spår. Strax norr om fäbodvallen ligger Västanåhöjdens naturreservat med unika bestånd av bl a långskägglav. Utsikten från toppen, 430 meter över havet, är milsvid.

Vägbeskrivning:

1) Norrifrån: Följ vägen mot Sidensjö från Bjästa. Sväng vänster till Kornsjö. Fortsätt mot Bjällsta och Rössjö. Vandringslederna startar vid Hinnsjön. Skyltat. Parkering. Länk till karta över Nätra fjällskog.


2) Söderifrån: Följ E4:an söderut från Bjästa. Sväng höger i Skulnäs. Följ vägen mot Fjällåkern. Sväng vänster vid Bräcke mot Björkåbäck. Sväng höger mot Östmarkum. Vandringslederna startar vid Skrikebodarna. Skyltat. Parkering.

Västanå fäbodar Nätra fjällskog

Fäbodlivet upphörde successivt under 1900-talets första hälft. Många kokhus och fähus höggs upp till ved under andra världskriget, andra blev jaktstugor eller användes av skogsarbetare och bärplockare.


Västanå fäbodar Nätra fjällskog
Västanå fäbodar Nätra fjällskog
Nätra fjällskog

Fastighetsbeteckningar

ÖRNSKÖLDSVIK NÄTRA-VÄSTANÅ 1:7

 

Koordinater
SWEREF 99 TM
N 7008704, E 662371
WGS84
63°10'15"N 18°13'31.6"E

Höjd
390 m ö.h.Se gärna på Lantmäteriets karta. 

minkarta.lantmateriet.se

Ödens fäbodar


Ödens fäbodar är belägna väster om E4:an ett par kilometer söder om Skule by. Här finns idag tre välbevarade fäbodstugor och ett fähus som ligger samlade vid en öppen fäbodvall. Kokhusen är exteriört relativt oförändrade. Fäboden var i bruk fram till 1943. Hembygdsföreningen äger ett kokhus samt andel i fähuset sedan 1962 (gåva av hemmansägare Johannes  och Thyra Berglund i Öden). Här hölls under många år i augusti en friluftsgudstjänst i traditionell samverkan med Nätra församling.


Ödens fäbodar Nätra

Fastighetsbeteckningar

ÖRNSKÖLDSVIK ÖDENSFJÄLL 1:1

 

Koordinater
SWEREF 99 TM
N 7004646, E 669901
WGS84
63°7'51.6"N 18°22'13.8"E

Höjd
199 m ö.h.


Se gärna på Lantmäteriets karta. 

minkarta.lantmateriet.se

Ödens fäbodar Nätra

Hembygdsföreningens stuga står öppen året runt för att användas av det rörliga friluftslivet. Intill vägen upp till fäbodarna ligger Ödstjärn med inplanterad ädelfisk, vindskydd och grillplats. 


Vägbeskrivning:


Följ E4:an söderut från Bjästa. Sväng höger på skogsbilväg söder om Skule. Vägbom. Vandring ett par kilometer förbi Ödstjärn. Fäbodarna är belägna till vänster om vägen. Följ stigen in mot fäbodvallen ca 100 meter.

Ödens fäbodar Nätra