Engagera unga på arbetslivsmuseer projekt sommaren 2017


Med stöd av Arbetets museum har ungdomar fått introduktion och praktiskt fått prova på att vara guider vid Köpmanholmens Bruksmuseum och Herrgårdsparken under sommaren 2018.