Våra byggnader

Hembygdsföreningens byggnader


Hembygdsgård


Mangårdsbyggnaden är en äldre helkorsbyggnad, skänkt av Forss Aktiebolag. Kommer från f.d. Edblads hemman Näske 7:1, där den byggdes vid mitten av 1700-talet. Flyttades till hembygdsgårdens område 1940. Invigdes hösten 1941. Under huset har en källarvåning grävts ur. Taket är plåtlagt. Ny brädfodring, målning och ramp till entrén är också gjorda.


Under sommaren finns både kaffeservering och utställningar i mangårdsbyggnaden, öppen varje dag

kl 12 - 16.

Dubbelhärbre


Stod ursprungligen i Näske på samma gård som mangårdsbyggnaden. Skänkt av Forss Aktiebolag. Flyttades till hembygdsgården 1940-41.


Enligt sägen ska det finnas kulhål i väggen från rysshärjningen 1721. Skall enligt uppgift vara en av ytterst få byggnader som skonades i byn då. Påbyggd klockstapel med vällingklocka från 1758. Klockan har tidigare funnits vid Nätra gamla prästgård.

Rundloge


Från Folke Vestins hemman Bjällsta 4:1. Byggdes 1843 av bonden och handlanden Per Edin. Flyttades till området i början av 1940-talet. Restaurerad 1984-85. Används nu som sommarloppis- och utställningslokal.Friluftsscen med läktare


I juli 1945 uruppfördes bygdespelet "Kam i Nesom", skrivet av greve Lennart Bernadotte, på denna scen. Spelet som baseras på en gammal sägen i Nätra från medeltiden sätts upp med några års mellanrum. Här har föreningen även musikevenemang m.m under sommaren. Ett tillgängligt trädäck finns i anslutning till läktaren.
Kornbastu


Flyttades från Wedins hemman Sörgård 2:1 till hembygdsföreningens område under 1940-talet. Under taknocken finns en liten öppning, ett s.k. vitterkors som skulle skydda mot vittra och annat skrömt.


Smedja


Från Sundins hemman Västanå 1:1. Flyttades till hembygdsgården under 1940-talet.

Skvaltkvarn


Uppförd på 1790-talet i Nyland vid Skulesjön. Stod vid bäcken och användes av bönderna där, sista ägare Åsander. 1935 flyttades kvarnen till Hålviken av jordbruksförvaltaren Viktor Strömstedt, Bredånger. Ställdes vid bäcken i Hålviken intill hans sommarstuga. Restaurerades och skänktes till Nätra Hembygdsförening. År 2006 flyttades kvarnen till hembygdsgåren.


Brännvinsbod


Kommer från Näske hamn. Flyttades till Fornhemmet i Örnsköldsvik och stod där i många år fram tills den flyttades till hembygdsgården på 1980-talet.
Bagarstuga


Ny ändamålsenlig bagarstuga uppfördes år 2003 vid Hembygdsgården, för att bevara kunskaperna i tunnbrödsbakningens ädla konst.


För redan "etablerade" tunnbrödsbagare finns möjlighet att hyra bagarstugan.


Vagnslider


Nybyggt år 2011. Vagnar, risslor och slädar ställs ut här.

Nätraån


Strax intill friluftsscenen finns möjlighet till rekreation vid Nätraån. Här finns grillplats, fiskebrygga och vindskydd.


Ägs och sköts av Fiskevårdsföreningen.

Västanå fäbodar


År 1968 erhöll hembygdsföreningen två bevarade fäbodstugor med 5 hektar omgivande skogsmark av Västanå byamän. Västanå fäbodar ligger på Nätra fjällskog.


Öppna för allmänheten året om.
Ödens fäbodar


Ödens fäbodar är belägna väster om E4, ett par kilometer söder om Skule by, och var i bruk fram till 1943.


Hembygdsföreningen äger ett kokhus samt andel i fähuset sedan 1962 (gåva av hemmansägare Johannes Berglund, Öden 2:1).


Hembygdsföreningens kokhus är öppet året om för allmänheten. Varje sommar i augusti hölls under många år en friluftsgudstjänst på fäbodvallen i samarbete med Svenska Kyrkan och övriga stugägare.
Köpmanholmens Bruksmuseum


Detta lilla fyrkantiga hus byggdes 1864 och ligger vid Allén ovanför det gamla sågverksområdet vid Åfjärden och Herrgårdsparken.


Här nedanför startade ångsågen samma år, som kom att lägga grunden till hela brukssamhällets uppbyggnad.

I huset bodde under många år smeden Westlin med familj.


Ncb skänkte huset år 1970 till föreningen, som gjorde om det till museum.

Sågvägen 6 i Köpmanholmen


Detta hus byggdes omkring 1907-08 och inrymmer 4 lägenheter. Det ligger strax ovanför Herrgårdsparkens stora parkering.   


I huset bodde bl.a. befallningsman Evert Andersson med hustru Svea och adoptivsonen Mikko från Finland. Denne Mikko kom sedermera att donera hela sin förmögenhet till en stiftelse med ändamålet att bevara och utveckla museiverksamheten vid Köpmanholmens bruksmuseum.


2014 köpte hembygdsföreningen fastigheten och har inrett kontor i den ena lägenheten nere och öppnade 2015 "Café Svea" i den andra delen av bottenplanet.