Våra byggnader

Hembygdsföreningens byggnader


Hembygdsgård


Mangårdsbyggnaden är en äldre helkorsbyggnad, skänkt av Forss Aktiebolag. Kommer från f.d. Edblads hemman Näske 7:1, där den byggdes vid mitten av 1700-talet. Flyttades till hembygdsgårdens område 1940. Invigdes hösten 1941. Under huset har en källarvåning grävts ur. Taket är plåtlagt. Ny brädfodring, målning och ramp till entrén är också gjorda.


Under sommaren hålls gården öppen dagligen med sevärda föremål och utställningar.

Dubbelhärbre


Stod ursprungligen i Näske på samma gård som mangårdsbyggnaden. Skänkt av Forss Aktiebolag. Flyttades till hembygdsgården 1940-41.


Enligt sägen ska det finnas kulhål i väggen från rysshärjningen 1721. Skall enligt uppgift vara en av ytterst få byggnader som skonades i byn då. Påbyggd klockstapel med vällingklocka från 1758. Klockan har tidigare funnits vid Nätra gamla prästgård.

Rundloge


Från Folke Vestins hemman Bjällsta 4:1. Byggdes 1843 av bonden och handlanden Per Edin. Flyttades till området i början av 1940-talet. Restaurerad 1984-85. Används nu som sommarloppis- och utställningslokal.Friluftsscen med läktare


I juli 1945 uruppfördes bygdespelet "Kam i Nesom", skrivet av greve Lennart Bernadotte, på denna scen. Spelet som baseras på en gammal sägen i Nätra från medeltiden sätts upp med några års mellanrum. Här har föreningen även musikevenemang m.m under sommaren. Ett tillgängligt trädäck finns i anslutning till läktaren.
Kornbastu


Flyttades från Wedins hemman Sörgård 2:1 till hembygdsföreningens område under 1940-talet. Under taknocken finns en liten öppning, ett s.k. vitterkors som skulle skydda mot vittra och annat skrömt.


Smedja


Från Sundins hemman Västanå 1:1. Flyttades till hembygdsgården under 1940-talet.

Skvaltkvarn


Uppförd på 1790-talet i Nyland vid Skulesjön. Stod vid bäcken och användes av bönderna där, sista ägare Åsander. 1935 flyttades kvarnen till Hålviken av jordbruksförvaltaren Viktor Strömstedt, Bredånger. Ställdes vid bäcken i Hålviken intill hans sommarstuga. Restaurerades och skänktes till Nätra Hembygdsförening. År 2006 flyttades kvarnen till hembygdsgåren.


Brännvinsbod


Kommer från Näske hamn. Flyttades till Fornhemmet i Örnsköldsvik och stod där i många år fram tills den flyttades till hembygdsgården på 1980-talet.
Bagarstuga


Ny ändamålsenlig bagarstuga uppfördes år 2003 vid Hembygdsgården, för att bevara kunskaperna i tunnbrödsbakningens ädla konst.


För redan "etablerade" tunnbrödsbagare finns möjlighet att hyra bagarstugan.


Vagnslider


Nybyggt år 2011. Vagnar, risslor och slädar ställs ut här.


Servicebyggnad


Nybyggd år 2020. Inrymmer stort ändamålsenligt kök med serveringsöppning, altan med tillgängliga sittplatser samt wc och hcp-wc.

Nätraån


Strax intill friluftsscenen finns möjlighet till rekreation vid Nätraån. Här finns grillplats, fiskebrygga och vindskydd.


Ägs och sköts av Fiskevårdsföreningen.
Köpmanholmens Bruksmuseum


Detta lilla fyrkantiga hus byggdes 1864 och ligger vid Allén ovanför det gamla sågverksområdet vid Åfjärden och Herrgårdsparken.


Här nedanför startade ångsågen samma år, som kom att lägga grunden till hela brukssamhällets uppbyggnad.

I huset bodde under många år smeden Westlin med familj.


Ncb skänkte huset år 1970 till föreningen, som gjorde om det till museum.

Sågvägen 6 i Köpmanholmen


Detta hus byggdes omkring 1907-08 och inrymmer 4 lägenheter. Det ligger strax ovanför Herrgårdsparkens stora parkering.   


I huset bodde bl.a. befallningsman Evert Andersson med hustru Svea och adoptivsonen Mikko från Finland. Denne Mikko kom sedermera att testamentera hela sin förmögenhet till en stiftelse med ändamålet att bevara och utveckla museiverksamheten vid Köpmanholmens Bruksmuseum.


2014 köpte hembygdsföreningen fastigheten och inredde kontor i den ena lägenheten nere och öppnade 2015 "Café Svea" i den andra delen av bottenplanet. 2021 flyttades caféverksamheten till Ringarbönninga och
2022 flyttades kontoret till den västra herrgårdsflygeln.

Ringarbönninga i Köpmanholmen


Nybyggd 2020-21 intill Köpmanholmens Bruksmuseum och invigd den
8 september 2021, på Mikko Anderssons födelsedag, vars testamente möjliggjorde att hembygdsföreningen kunde bygga huset på samma plats där den gamla Ringarbönninga stått fram till 1981.  


Exteriört liknande den gamla Ringarbönninga innehåller huset moderna, ändamålsenliga och tillgängliga samlings- och utställningslokaler samt kök och butiksdel. Caféverksamheten har flyttats hit från Sågvägen 6.


Herrgårdsflyglarna i Köpmanholmen


Uppförda på 1870-talet i samband med dåvarande förvaltarbostaden, som blev Köpmanholmens Herrgård. Den blev ett kulturcentrum under direktörsparet Theodor och Ingeborg Hedbergs tid på 1900-talet.
Familjeföretaget Forss AB såldes 1964 till Ncb, paret Hedberg bodde kvar på Herrgården till sin bortgång 1966 och därefter revs huvudbyggnad, ladugård och växthus 1971. Dock behölls flyglarna.


I flyglarna bodde Herrgårdens tjänstefolk, bland annat trädgårdsmästaren i den västra flygeln.


2021 fick hembygdsföreningen möjlighet att inköpa fastigheten med Herrgårdsflyglarna, och 2022 flyttades kontoret från Sågvägen 6 till den västra flygeln. 

Västanå fäbodar


År 1968 erhöll hembygdsföreningen två bevarade fäbodstugor med 5 hektar omgivande skogsmark av Västanå byamän. Västanå fäbodar ligger på Nätra fjällskog. Byggnaderna är upplåtna till Örnsköldsviks kommun för det rörliga friluftslivets behov genom nyttjanderättsavtal. 


Öppna för allmänheten året om.
Ödens fäbodar


Ödens fäbodar är belägna väster om E4, ett par kilometer söder om Skule by, och var i bruk fram till 1943.


Hembygdsföreningen äger ett kokhus samt andel i fähuset sedan 1962 (gåva av hemmansägare Johannes Berglund, Öden 2:1).


Hembygdsföreningens kokhus är öppet året om för allmänheten. Varje sommar i augusti hölls under många år en friluftsgudstjänst på fäbodvallen i samarbete med Svenska Kyrkan och övriga stugägare.

Nätra Hembygdsgård - mangårdsbyggnad
Nätra Hembygdsgård - dubbelhärbre
Nätra Hembygdsgård - Rundloge
Nätra Hembygdsgård - friluftsscen med läktare
Nätra Hembygdsgård - Kornbastu
Nätra Hembygdsgård - Smedja
Nätra Hembygdsgård - Skvaltkvarn
Nätra Hembygdsgård - Brännvinsbod
Nätra Hembygdsgård - Bagarstuga
Nätra Hembygdsgård - Vagnslider
Servicebyggnad Nätra Hembygdsgård
Nätra Hembygdsgård - Nätraån
Köpmanholmens Bruksmuseum
Sågvägen 6 i Köpmanholmen - Café Svea och kontor
Ringarbönninga Köpmanholmen
Herrgårdsflyglarna Köpmanholmen
Västanå fäbodar
Ödens fäbodar