Länkar

LänkarAllmogens
Arbetslivsmuseer

Arkiv Digital

 

Bebyggelse- och naturnamn i Nätra socken

Bilder, föremål, folkminnen från Nätra i Västernorrlands museums samlingar

Bilder och föremål från Nätra i Örnsköldsviks museums samlingar

Bilder från Nätra - förr och nu

Bjästaområdets Samhällsförening

Brynge Kulturområde

Bygdsam Nätradalen

Byggnadsvård Mitt
Byggnadsvårdsföreningen
 

Digitalt museum

Drömmes hemsida

 

Edenborg i Vik
Ekogården i Skrike

 

Flygfoton över gårdar - Flygfotohistoria

Flygfoton över gårdar - Svenska Aerobilder

Forskningsarkivet - Umeå universitetsbibliotek

Forum för Höga Kustens kulturarv

 

Hans Hedberg museum

Hembygds- och släktforskare Nolaskogs

Hembygdsportalen - utforska platsen (f.d. Bygdeband)
Hembyn - om Sörtjärn, Norrtjärn, Hälle, Finnborg och Fors

High Coast Art Valley

Hummelviks Fäbodars Vägsamfällighet

Hålviksvägens Intresseförening

Höga Kusten - officiell besöksguide

Höga Kusten Teaterförening

Institutet för språk och folkminnen

Kartbild

Kornsjöstrand

Köpmanholmens Fabriksträdgård

Köpmanholmens Samhällsförening

 

Landsarkivet i Härnösand

Lantmäteriets historiska kartor

 

Malin Wedins sida om Höga Kusten

Mikko Anderssons stiftelse

MoDo museet i Moliden

 

Naturum Höga Kusten

Nedre Nätraälvens Fiskevårdsområde

Noerhtenaestie - Västernorrlands Sameförening

Näske Bygårdsförening

Nätragillet

Nätra Församling

Nätra Jaktskytteklubb
Nätra Prästbord Gård

Nätra Skyttegille

Nätterlunds Stiftelse

Orrestaare saemien sibrie - Örnsköldsviks Sameförening

 

Plira kulturteknik

Primus Motor - industrihistorikerna i Örnsköldsvik

 

Registrerade fornlämningar (RAÄ:s Fornsök)

Rössjö By- och Kulturförening

 

Sidensjö Hembygdsförening

Sidensjös Historia
Själevads Hembygdsförening

Skorpeds Hembygdsförening

Skuleskogens Nationalpark

Släkter & Gårdar - Teo och Per Sundins släktforskning
Strängöarna

SVAR - Svensk arkivinformation

Svenska dagstidningar (KB:s söktjänst)

Sveriges Hembygdsförbund

Sörbygdegården i Skulnäs

 

Tina Lundquists släktsidor om Bredånger, Björkåbäck, Ytterböle m.m.

Trysunda

 

Ulvö Kapellag

Ulvö museum
Utbygdens Intresseförening (Utby, Sörgård, Sjögom, Bergom, Öden, Björsby och Nässjö)

 

Vibyggerå Hembygdsförening

Vibyggerå socken, familje- och gårdsregister ca 1600 - 1800

Västernorrlands museum (Murberget)

 

Åmynnets Intresseförening

Ångermanlands Hembygdsförbund

 

Örnsköldsvik 10 000 år

Örnsköldsviks museum & konsthall