Barn och unga

Barn och unga

Ett urval bilder från skolelevers besök på Hembygdsgården och aktiviteter genom åren

Engagera unga på arbetslivsmuseer - projekt sommaren 2018


Med stöd av Arbetets museum har ungdomar fått introduktion och praktiskt fått prova på att vara guider vid Köpmanholmens Bruksmuseum och Herrgårdsparken under sommaren 2018.