Barn och unga

Barn och unga

Ett urval bilder från skolelevers besök på Hembygdsgården och aktiviteter genom åren

Skolan besöker Nätra Hembygdsgård
Barnaktiviteter Nätra Hembygdsgård
Skolan besöker Nätra Hembygdsgård
Skolan besöker Nätra Hembygdsgård

Engagera unga på arbetslivsmuseer - projekt sommaren 2018


Med stöd av Arbetets museum har ungdomar fått introduktion och praktiskt fått prova på att vara guider vid Köpmanholmens Bruksmuseum och Herrgårdsparken under sommaren 2018. Unga på arbetslivsmuseer - Köpmanholmen
Unga på arbetslivsmuseer - Köpmanholmen
Unga på arbetslivsmuseer - Köpmanholmen
Unga på arbetslivsmuseer - Köpmanholmen
Unga på arbetslivsmuseer - Köpmanholmen