Minnesfond

Nätra Hembygdsförenings Minnesfond


Nu finns Nätra Hembygdsförenings Minnesfond för dig som värdesätter arbetet med att vårda kulturarvet i Nätrabygden och som vill stödja utvecklingen i detta arbete. Fondens medel ska användas för utveckling av hembygdsgården och dess miljöer och för att få fler intresserade av bygdens historia och utveckling. Områden som ska prioriteras är verksamheter och lokaler som vänder sig till barn och ungdomar och för bättre tillgänglighet för fler människor.


Det finns fyra olika foton att välja på, se nedan, och alla är förstås tagna i Nätra:


- Dimman sveper över Nässjösjön

- Vinterbild på hembygdsgården

- Äppelträd och gärdsgård vid hembygdsgården

- Morgonhimmel från kajen i Köpmanholmen.


Till att börja med kommer underlag för minnesgåvor att finnas på Second Hand i Bjästa och på vårt kontor på Sågvägen 6 i Köpmanholmen. I underlaget väljer du vilken bild du vill ha och vilken text som ska stå på minnesbladet som lämnas. Har du funderingar kring detta, så ringer du vårt kontor på 0660-22 30 97.


Klicka här om du vill hämta underlaget som pdf-fil som du själv skriver ut, fyller i och lämnar till oss.

Vinterbild på hembygdsgården

Nätra Hembygdsförenings minnesfond

Äppelträd vid hembygdsgården

Nätra Hembygdsförenings minnesfond

Dimman sveper över Nässjösjön

Nätra Hembygdsförenings minnesfond

Morgonhimmel från kajen i Köpmanholmen

Nätra Hembygdsförenings minnesfond