Köpmanholmens Bruksmuseum

Harald Brändström i forskartagen på 1980-talet

Evert och Svea Andersson med finska krigsbarnet Mikko, Köpmanholmen 1941.

Nätra Hembygdsförening

Köpmanholmens Bruksmuseum

Köpmanholmen är ett gammalt brukssamhälle som tillkom på 1860-talet då en ångsåg byggdes vid Nätraåns utlopp i havet. Industrin utökades 1907 med en sulfitfabrik och 1930 med en sulfatfabrik. Familjen Hedberg ledde företaget, Forss AB, i tre generationer från 1896 och fram till 1960-talet. Som mest var omkring 800 personer anställda i sågen, brädgården och fabrikerna.

Orten expanderade och blomstrade under "Hedbergsepoken" och begrepp som "Herrgården", "Forssgården" och "Solgården" (Sveriges första daghem/fritidsgård i sitt slag, skapad av direktörsfrun Ingeborg Hedberg) blev vida kända och omskrivna. 1964 upphörde den gamla bolagsepoken genom att skogsägarnas NCB övertog industrierna. 1977 tystnade sågverket och 1982 försvann hela den stora massaindustrin i en smärtsam nedläggning. Samhället levde dock vidare utan sin dominerande industri och någon märkbar utflyttning skedde inte.

Om huset

Detta lilla fyrkantiga hus ("bläckhornet", "smedsgården") byggdes 1864 på brukspatron C A Öhmans tid i samband med ångsågens tillkomst och utgör således en del av den äldsta bruksbebyggelse som idag finns bevarad i samhället. Huset var bostad för bland annat maskinisten på ångsågen och senare smeden Erik Westlin med familj fram till 1960-talet.

På 1950-talet togs tanken på ett museum upp i hembygdsföreningens styrelse. Ledamoten Sven Vågberg från Köpmanholmen menade att hembygdsgården med sin allmogehistoria borde få en motsvarighet som berättade industrins historia i Nätra.

 

 

Odd Ansnes, Harald Brändström och Sven Westlin 1974

1970 överlät NCB huset till hembygdsföreningen. Drivande för museets tillkomst och uppbyggnad var skiftesreparatören Harald Brändström och verkmästaren Sven Westlin, båda med lång anställningstid inom företaget, den senare också uppväxt i gården. Dessutom insamlades mängder av arkivhandlingar och fotografier med anknytning till bolagets och samhällets historia. Museet har besökts av många skolklasser, forskare, hemvändare och andra intresserade genom åren.

Sven Westlin i köket

 

Mikko Anderssons stiftelse

2008 bildades Mikko Anderssons stiftelse genom en stor donation. Mikko Andersson, född Kavén (1934-2007), kom till Köpmanholmen 7 år gammal 1941 som krigsbarn från Ypäjä i Finland. Han adopterades av befallningsman Evert Andersson och hans hustru Svea f. Westlin. Mikko Andersson tog studenten i Örnsköldsvik 1954, gjorde värnplikt, läste i Uppsala och flyttade sedan till Stockholm där han sedan bodde och arbetade resten av sitt liv på LM Ericssons personalavdelning. Mikkos testamente stadgade att hela hans kvarlåtenskap skulle tillfalla en stiftelse med ändamålet att bevara och utveckla museiverksamheten i Bruksmuseet/Smedsgården.

 

År 2014 förvärvade hembygdsföreningen den fastighet där Mikko växte upp i närheten av Bruksmuseet (där hans mor Svea växte upp) och kunde sommaren 2015 öppna "Café Svea" i nedre våningen.

 

Klicka på länken och läs om "Projekt Ringarbyggnaden".

 

Evert, Svea och Mikko

Mikko Andersson

 

Information för besökare

 

Här finns idag en tidstypiskt rekonstruerad arbetarbostad med kök, kammare och sal. Här kan man också fördjupa sig i brukssamhällets historia från 1800-talet och fram till nutid genom fotografier och övriga samlingar. Böcker och andra skrifter, cd-skivor med bilder samt dvd-film finns att köpa.

Öppet 2016:

Alla dagar kl. 12-16, från 20 juni till 14 augusti. Övrig tid enligt överenskommelse.

Boka guidning på telefon 0660-22 30 97 eller via mail till bokning[a]natrahembygd.se

Vägbeskrivning:

Följ Köpmanholmsvägen mot Köpmanholmen och tag vänster vid Konsum. Fortsätt fram till Bruksvägen. Tag därefter höger. Vid korsningen strax före industriområdet sväng vänster (Hålviksvägen). Därefter vänster igen (Allén). Följ grusvägen. Stor parkering vid entrén till Herrgårdsparken. Museet är det första huset på höger sida. Infart även via korsningen Bruksvägen/Sågvägen.

Copyright © Nätra Hembygdsförening