Välkommen

Nätra Hembygdsförening


Välkommen till Nätra Hembygdsförening!

 Servicebyggnad på Nätra Hembygdsgård

 Länsstyrelsen har beviljat föreningen 

 projektstöd inom landsbygdsprogrammet för

 att bygga en modern och ändamålsenlig

 servicebyggnad på Nätra Hembygdsgård

 2019-20. Den ska innehålla ett större

 lättarbetat kök med serveringsöppning,

 3 st wc, varav en för personal, 1 hcp-wc

 samt ramper och takad utedel. 

Nätra Hembygdsförenings Minnesfond - klicka på bilden nedan och läs mer

Projekt Ringarbönninga vid Köpmanholmens Bruksmuseum, klicka på bilden och läs mer!


Välkommen till Nätra Hembygdsförening!Nätra Hembygdsförening bildades 1935. Hembygdsgården är belägen på Prästbordet mellan kyrkan och kyrkoruinen i Bjästa. Mangårdsbyggnaden uppfördes på 1700-talet och kommer från Näske by. På området finns också rundloge, härbre, brännvinsbod, kornbastu, smedja, skvaltkvarn, bagarstuga och en stor friluftsscen med läktare.


Hembygdsföreningen äger också Köpmanholmens Bruksmuseum samt kokhus på Västanå och Ödens fäbodar.


Vår värdegrund

Vår vision är att koppla ihop förr och nu med framtiden.


Vårt uppdrag

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.


Våra kärnvärden

Hembygdsföreningens kärnvärden är dåtid, nutid och framtid för alla åldrar.


Hur vi arbetar

Vi är en ideell förening som arbetar för hembygden och dess kulturarv i nutid och gången tid. Föreningen förvaltar Hembygdsgården i Bjästa, Köpmanholmens Bruksmuseum samt kokhus på Västanå och Ödens fäbodar.